βιολογικο ελληνικο γιαουρτιβιολογικο γιαουρτιελληνικο γιαουρτι κατσικαςviologiko giaourti youtube

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ελεγκτής δεδομένων
Η Εταιρεία μας, η GREGO SA, εφεξής καλούμενη «Εταιρεία», «εμείς» ή «εμάς», με έδρα την Κριά Βρύση, Πέλλα και ειδικεύεται στην επεξεργασία και εμπορία βιολογικών προϊόντων , σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016, Κεφάλαιο ΙΙΙ, άρθρο 13, θέλει να σας ενημερώσει για τη φύση και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας ή στον ιστότοπό μας.

Αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα προσωπικά δεδομένα είναι:

 • επεξεργάζεται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια»)
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με αυτούς τους σκοπούς · («περιορισμός σκοπού»)
 • επαρκές, σχετικό και περιορισμένο σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση δεδομένων»)
 • ακριβής και, όπου είναι απαραίτητο, ενημερωμένος («ακρίβεια»)
 • διατηρείται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για περισσότερο από το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα · τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερες περιόδους, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός αποθήκευσης»)
 • επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»)

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο όρος «Προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν οποιοδήποτε άτομο άμεσα ή έμμεσα αναγνωρίσιμο. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:
Δεδομένα ταυτότητας: όνομα, επώνυμο, αριθμός ΦΠΑ, Προσωπικός αριθμός ταυτότητας και αριθμός διαβατηρίου, εθνικότητα.
Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, προσωπικό email, αριθμός τηλεφώνου οικίας, χώρα, πόλη.
Προσωπικά μέσα πληρωμής: αριθμοί χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, IBAN.
Λεπτομέρειες παραγγελίας: κωδικός προϊόντος, διεύθυνση αποστολής, ποσότητα και τιμή.
Αιτήσεις απασχόλησης: πλήρες όνομα, προσωπικό email, αριθμός τηλεφώνου στο σπίτι, λεπτομέρειες εκπαίδευσης και ιστορικού εργασίας που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Εκτός από την προσωπική μας επαφή με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, συλλέγουμε δεδομένα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, όπου εισάγετε το όνομά σας, το email και το προσωπικό σας μήνυμα ή με άλλα μέσα αλληλογραφίας όπως email, fax και τηλεφωνικές παραγγελίες.

Επίσης, με την αποδοχή των «cookies», μας παρέχετε τεχνικές πληροφορίες όπως η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, το μοντέλο του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου κ.λπ. Επιπλέον, κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, μας παρέχετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή τις προηγούμενες επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Οι επισκέπτες του ιστότοπου θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης έτσι ώστε να λαμβάνουν προειδοποιήσεις σχετικά με το είδος των «cookies» που χρησιμοποιούνται καθώς και την επιλογή αποκλεισμού τους.

Όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση μαζί μας στον ιστότοπό μας ή μέσω email, το βιογραφικό σας παραμένει στη βάση δεδομένων μας για ένα έτος και επανεξετάζεται περιοδικά καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου για επακόλουθες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες έξω από τις εγκαταστάσεις μας και μέσα στην αποθήκη μας για να προστατεύσουμε το προσωπικό και την περιουσία μας από οποιαδήποτε εισβολή. Αυτές οι κάμερες παρατηρούν μόνο τους λόγους μας. Οι προειδοποιητικές πινακίδες CCTV είναι ορατές σε όλους τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες. Τα πλάνα παρακολούθησης παραμένουν αποθηκευμένα για έως και 15 ημέρες, εκτός εάν ληφθούν νωρίτερα από εμάς ή οποιαδήποτε Αρχή για σκοπούς έρευνας.

Γιατί να διατηρήσετε και να επεξεργαστείτε προσωπικά δεδομένα;

Η Εταιρεία ή / και τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας το κάνουν με μοναδικό σκοπό την εμπορία βιολογικών προϊόντων.

Μόνο με την άδειά σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε προσεκτικά σχεδιασμένες προσφορές για επερχόμενες εκδηλώσεις και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στη διεύθυνση email μας διευκολύνουν την επικοινωνία και την απάντησή μας στο μήνυμά σας. Εγγυόμαστε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκρισή σας.

Νομικοί λόγοι για την επεξεργασία προσωπικών δικαιωμάτων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιοριζόμαστε από τους ακόλουθους νομικούς περιορισμούς:
Συμβατική: τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το αίτημά σας στο πλαίσιο του συμβολαίου μας.
Συναινετικό: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί την πρόθυμη, ρητή και γραπτή συγκατάθεσή σας και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο στο πλαίσιο και το χρονικό πλαίσιο της περίστασης.
Νομικά: καθήκον μας είναι να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις και τα συμφέροντά μας και άλλων συντακτών, εκτός εάν υπάρχουν προηγούμενα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δικαιωμάτων.

Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία διασφαλίζει τη νόμιμη και κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων και αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Κατά τη διάρκεια της παροχής της ζητούμενης υπηρεσίας και πάντα εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 1. Το προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται από αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας.
 2. Οι προμηθευτές έχουν συνάψει σύμβαση διαχείρισης, συντήρησης και αναβάθμισης των πληροφοριών και των συστημάτων CCTV για ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες λειτουργίες, οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για τη φύλαξη και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
 3. Δημόσιες αρχές, σε καταστάσεις που προβλέπονται από το νόμο, δικαστικές αποφάσεις και υπαγορεύουν τη συμμόρφωση.
 4. Χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλοι διαμεσολαβητές πληρωμών, σε περίπτωση που τα χρησιμοποιείτε για να κάνετε πληρωμές σε εμάς. Μπορούμε επίσης να ανταλλάξουμε πληροφορίες με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές σε περίπτωση που το κρίνουμε απαραίτητο για την αποτροπή απάτης.
 5. Συνεργάτες επιχειρήσεων που έχουν εκχωρήσει την ασφαλή και νόμιμη μεταφορά των προϊόντων στους πελάτες μας και οι οποίοι είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και μυστικά.

Τα νομικά σας δικαιώματα

Εάν δεν εμποδιστεί από προηγούμενες νομικές ή κανονιστικές εντολές ή εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να σας υποβάλουμε και έχετε το δικαίωμα:
α) Να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας τα οποία έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί.
β) Ζητήστε την τροποποίηση τυχόν λανθασμένων δεδομένων.
γ) Αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας ή περιορίστε τη χρήση τους.
δ) Απαίτηση διαγραφής των δεδομένων.
ε) Ακυρώστε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία.
στ) Απαιτείται να μεταφέρουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε τρίτους της επιλογής σας

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται φυσικά σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέγουμε και για τη διάρκεια της συνεργασίας μας, εκτός εάν απαιτούνται νομικά ζητήματα ότι διατηρούμε τα δεδομένα για συγκεκριμένη περίοδο πριν από την καταστροφή τους ή εάν η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα για τα δικά της δικαιώματα υπεράσπισης σε δικαστικά ή κανονιστικά θέματα.

Μεταφορά σε τρίτες χώρες

Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και έχει διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας μεταφέρονται σε χώρες που προσφέρουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ.

Ιδιοκτησία - Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα του ιστότοπού μας, που περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενο κ.λπ., αποτελούν ιδιοκτησία στην οποία έχουμε πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία, εκτός από εκείνα που ανήκουν σε τρίτα μέρη, και προστατεύονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα μας δεν αποτελεί δικαίωμα χρήσης και δεν παραιτείται από τα δικαιώματά μας με οποιονδήποτε τρόπο. Η δημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταφορά, μετάδοση, διανομή, παρουσίαση και οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου καθώς και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή μέρους των υπηρεσιών μας οπουδήποτε και ούτως ή άλλως για εμπορική εκμετάλλευση ή άλλους σκοπούς χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας είναι αυστηρώς απαγορευμένο.

Αποποίηση ευθυνών

Οι ιστοσελίδες μας σάς επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί σωστά με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της ευκολίας χρήσης. Οι σελίδες στις οποίες ανακατευθύνεστε ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους χρήσης. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για την αλήθεια του περιεχομένου και την προστασία του απορρήτου. Ο χρήστης που εισέρχεται σε αυτούς τους ιστότοπους αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Κοινωνικών Μέσων

Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται μόνο μία συμμετοχή. Για να είναι έγκυρη, η συμμετοχή πρέπει να υποβληθεί αυστηρά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τα βραβεία είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά ή άλλα αντικείμενα. Η εταιρεία μας θα αναλάβει τα έξοδα αποστολής. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email στον παρεχόμενο λογαριασμό. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν μπορεί να επικοινωνήσει εντός 24 ωρών μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. Οι νικητές συναινούν στη χρήση του ονόματος, του αριθμού τηλεφώνου, του email και της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης για παράδοση. Οι συμμετέχοντες πρέπει: α) να είναι Έλληνες κάτοικοι 18 ετών και άνω και β) να συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό είναι: α) υπάλληλοι ή συνεργάτες της εταιρείας, β) σύζυγοι και συγγενείς τους στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, γ) συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες εταιρείες, δ) όλοι που δεν αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις και ε) ο καθένας που κάνει ακατάλληλα σχόλια ή προσβολές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να την ανακαλέσει, ειδοποιώντας αμέσως τους διαγωνιζόμενους μέσω Facebook ή Instagram.
Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Εάν πρέπει να αλλάξουμε ή να αυξήσουμε την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής μας, θα το κάνουμε κάθε φορά σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (HDPA)
Εάν συνειδητοποιήσετε ή υποψιάζεστε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδας στη διεύθυνση:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 (210) 6475600
Φαξ: +30 (210) 6475628
Email: contact@dpa.gr
Προσωπικός ελεγκτής δεδομένων
Για να ασκήσετε τα ατομικά σας δικαιώματα και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:
Kria Vrisi 2
Πέλλα
Ελλάδα
Τ. +30 2382500996
E. info@grego.gr

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή, το tablet, το κινητό τηλέφωνο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για περιήγηση στο Διαδίκτυο. Κάθε ένα περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα της μητρικής ιστοσελίδας, τη διάρκεια ζωής και έναν αλφαριθμητικό κωδικό. Τα cookie μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε διάφορες πληροφορίες, όπως προσωπικές προτιμήσεις ή προηγούμενες επισκέψεις στον ιστότοπο.

Εκτός από τη δική μας ιστοσελίδα, λαμβάνουμε υπηρεσίες τρίτων όπως το Google Analytics και το AdWords:
- Τα cookie του Google Analytics διευκολύνουν τη συλλογή και τον έλεγχο των στατιστικών δεδομένων που λαμβάνει η Google, όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα επίσκεψης και τη σελίδα προέλευσης (τοποθεσία του συνδέσμου προς τον ιστότοπό μας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect.
- AdWords: είναι μια υπηρεσία που προσφέρει στοχευμένη διαδικτυακή διαφήμιση βάσει των προηγούμενων επισκέψεών σας.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να απορρίψετε ή να ενημερώσετε κάθε φορά που ένα πρόγραμμα περιήγησης θέλει να αποθηκεύει ένα cookie αρχείων στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.aboutcookies.org

# Instagram

@veloudodairy